Jordarbeiding

Kuhn ploger - Avanserte løsninger

Kuhn ploger særpreges av sine slanke og smekre linjer. Utstrakt bruk av smidde deler og sveisinnfesting bidrar til å forsterke det rene designet og gir en åpen konstruksjon med god gjennomgang.

HE-VA MEGA-DAN - Åpen konstruksjon

Mega-Dan er en kraftig stubbkultivator med gåseføtter og skåljevner som gir en effektiv blanding av stubb og jord. De brede gåseføttene sørger for at all jord blir gjennomskjært. Gåseføttene er utformet slik at kultivatoren kan gå så grunt som ned til 4 - 6 cm.

HE-VA DISC-ROLLER - Effektiv og allsidig

Disc-Roller har de viktigste egenskapene som kreves av et redskap for jordbearbeiding.

HE-VA Combitiller - Løser opp!

Jordbearbeiding til samme dybde år etter år gir ofte en såle som hindrer røttene i å gå ned samt at spesielle ugrasarter trives under slike omgivelser. He-Va Sub-tiller og Combi-tiller er et redskap som kan løse opp under slike forhold, enten separat eller som Combitiller i kombina...

HE-VA triple-tiller

He-Va triple-tiller er en kultivator for arbeidsdybder ned til ca 30 cm. Den kan leveres som 3- punktsmontert eller slepemaskin. Tindene baserer seg på de kjente og anerkjente Will-Rich tindene med doble utløserfjærer og et utløsertrykk på hele 450 kg pr tinde.

HE-VA KULTI-DAN

Kulti-Dan er en trepunktsmontert harv i arbeidsbredder fra 2,2 - 6,4 m. Harven har 4 tinderekker og store hjul som ruller lett og som gir en sikker dybdekontroll.

HE-VA EURO-TILLER OG EURO-DAN

HE-VA slepeharver kjennetegnes ved at de kan spesialtilpasses den enkeltes behov ut fra jordart og produksjon. De finnes i arbeidsbredder fra 5-10 meter og finnes i 2 varianter, Euro-Dan og Euro-Tiller.

He-Va frontpakkere - Reduserer antall kjøringer

Ved å bruke He-Va frontroller vil en kunne spare en overkjøring. Hvis en har fronthydraulikk kan frontroller foran sammen med en såmaskin bak spare en ekstra kjøring.

Kuhn jordfresere - Mange valgmuligheter

Kuhn jordfresere finnes i et stort antall av størrelser og varianter

Kuhn horisontalrotorharv - robust, slitesterk, pålitelig

Når målet er å oppnå optimale såbed!

Dyp eller grunn jordarbeiding, vår eller høst, i våte og tørre forhold; disse rotorharvene presterer under alle slags driftsforhold!

HE-VA LIFT- OG VIP-ROLLER - Enkle og funksjonelle

HE-VA Vip-Roller er en hjultransportert trommel i arbeidsbreddene 3,3 - 6,3 meter. Den har helhydraulisk omstilling fra transport til arbeidsposisjon og omvendt. En enkel, rimelig trommel som også er kompakt under transport og ved lagring.

HE-VA TIP-ROLLER - Solid og brukervennlig

HE-VA Tip-Roller er et allsidig redskap for forskjellige jordarbeidingsoperasjoner. Fra å være en ren trommel har den med forskjellige valg av ringer og sloddeplanke blitt et universalredskap for både såbedspreparering, tromling og skorpebryting.

HE-VA GRASS-ROLLER

HE-VA Grass-Roller er en trommel som er spesielt beregnet for den som har mye grasmark. Den kan både brukes som vanlig trommel, men er vel så egnet for reparering av utgått grasmark samt å jevne grasmarka før veksten setter igang.