EIKEBLADET

Eikebladet er vårt kundemagasin som sendes ut 2 ganger pr. år. Her finner du utfyllende artikler om vårt brede produktspekter samt produktnyheter.

Etter en totalvurdering kommer vi fra og med i år til å distribuere Eikebladet sammen med Bondebladet to ganger i året. Det betyr også at vi ikke kommer til å sende ut Eikebladet som adressert post lenger. Derimot kan du som ikke har Bondebladet henvende deg til ditt lokale Eiksenter for å få Eikebladet der. Første utgave kommer i første uken i april, og andre utgave i slutten av oktober. 

Flere nyheter, videoer, kundeintervjuer og tips & råd finner du også på www.eikebladet.no og ikke minst deler vi mye spennende innhold på våre Facebooksider www.facebook.com/eikkjeden/  

I forbindelse med årets første utgivelse av Eikebladet gjennomfører vi en leserundersøkelse,og vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen her: eikebladet.no/hjelposs/

 

Eikebladet_Postkort_A5.indd