KOMPETANSE OG OPPLÆRING

Kontinuerlig utvikling og opplæring

Den tekniske utviklingen av landbruksmaskiner går raskt. Fremtidens mekanikere vil derfor møte mange spennende utfordringer som krever både praktisk sans og fagkunnskap. For å møte de kravene som stilles til morgendagens mekanikere, er det utviklet et omfattende opplæringsprogram som favner alle nivåer fra lærling til serviceleder.

Se mer i menyen til venstre.